Bygga datagolv

Ett serverrum eller datahall med ett riktigt datagolv har många fördelar. Datagolvet fungerar som en effektiv luftkanal där kyld luft distribueras under golvet och kan tas upp på rätt ställe genom olika typer av ventilationsgaller eller golvplattor. På detta sätt får man en effektiv kylning av utrustning i rummet samtidigt som man har stor flexibilitet.

Flyttas utrustning eller ny utrustning tillkommer så är det enkelt att ta upp ny ventilation och även att stänga den gamla. Med ett datagolv har man alltid en kyllösning som passar även om tekniken i rummet förändras.

Ofta förlägger man även el och datakablage under golvet. En mycket flexibel lösning då kablaget kan tas upp ur golvet i direkt anslutning till aktuell utrustning. Flyttas utrustning eller ny tillkommer öppnar man enkelt en ny lucka och skapar ett nytt uttag.

Golvplattor finns av många olika typer. I IT-miljöer används främst plattor med antistatiska egenskaper för att förhindra uppkomst av statisk elektricitet som annars kan påverka driften av servers och annan teknisk utrustning. Våra installationsgolv möter även dagens höga krav på brandskydd och bärighet. Med det utbud av olika plattor som finns så går det alltid att hitta en optimal lösning anpassad till kundens krav.

Välkommen att kontakta oss för mer information!