Installationsgolv

Genom samarbete med flera av marknadens ledande tillverkare av installationsgolv kan vi alltid erbjuda en bra lösning för varje projekt. Med ett stort sortiment av plattor och underreden kan vi alltid skapa en lösning som uppfyller de krav som ställs i projektet.
Vi hjälper er gärna från idé till färdigt golv.

Välkommen att kontakta oss!

Installationsgolv återfinns i tekniska miljöer som t.ex. serverrum och operatörsrum där man värdesätter en flexibel lösning för kabeldragning, nät och ventilation. Även kontor, samlingslokaler och föreläsningssalar är vanliga tillämpningar.

Benstöden sätts direkt på det underliggande bjälklaget och ger en ”kanal” under golvet som är lämplig för en strukturerad kabeldragning och ventilation. Genom installationsgolvets flexibilitet är det enkelt att anpassa golvet om behoven för lokalen förändras. Plattorna är enkla att lyfta upp med bibehållen stabilitet av golvet och man kommer direkt åt den underliggande strukturen.

Installationsgolv byggs med ett underrede av stödben, piedestaler, som sedan täcks med den typ av platta vars egenskaper bäst passar de krav som finns.

Underredet dimensioneras för den last som är aktuell och byggs upp till önskad höjd. Mellan benstöden sätter man ofta mellanbalkar (stringers) för att uppnå ytterligare stabilitet, bärkraft och täthet. Stringers används ofta för installationsgolv med en höjd från ca 300 mm och uppåt. Plattorna är i standardformat 60 x 60 och läggs lösa ovanpå benstöden. På den övre plattan på benstödet vilar hörnen av fyra plattor. Varje golvplatta kan lyftas upp individuellt för enkel åtkomst till underliggande system.

Höjden på ett installationsgolv kan vara från ca 10 cm och upp till flera meter. Använder man golvet för att transportera kyla/värme krävs ofta en viss minimihöjd för att få den luftströmning som behövs. Ett högre golv byggs med ett grövre dimensionerat underrede. Ofta använder man ett system med primär och sekundärbalkar som tillsammans med benstöden ger ett mycket stabilt golv som även kan bära mycket höga laster.

Golvplattor

Det finns två standardtyper av plattor. Antingen med en kärna av högdensitets­spån eller med kalciumsulfat/gips. Valet av platta görs utifrån dom krav på egenskaper som finns, främst när det gäller brandtålighet, belastningstålighet, ljuddämpning, ESD-skydd osv. En golvplatta av kalciumsulfat har mycket goda egenskaper gällande brand och ljud men väger något mer.

I kontorslokaler och offentliga lokaler används ofta plattor av kalciumsulfat då en platta av kalciumsulfat är något stummare och ger mer en känsla av att gå på ett vanligt golv. Golvplattor av högdensitetsspån är vanligast i olika typer av tekniska rum; serverrum, datacenters, ställverk och liknande. Båda typerna av platta är mycket slitstarka och har en lång livslängd.

Valet av ytskikt görs utifrån egenskaper och design. Vinyl, laminat och linoleum är vanligt i utrymmen av teknisk karaktär. Då kan ytskiktet även vara antistatiskt eller elektriskt avledande. Medan valet i en kontorsmiljö ofta kan vara nålfilt, textil eller parkett. Mattor och parkett kan monteras på plattorna direkt vid produktion i fabrik vilket innebär att vid installation är det bara att lägga plattorna och det är färdigt direkt. Enkelt och smidigt. Till golvet finns en mängd tillbehör som ger en komplett installation. Vi levererar även plattor med luftgenomströmning och plattor speciellt avsedda för renrum och sjukhus.

60 x 60 är standardmått på en platta och tjockleken är vanligtvis runt 40 mm. Plattans egenskaper och ytskikt gör att tjockleken på plattor kan variera mellan 30 – 50 mm. Alla installationer kräver att man kapar plattor någonstans vilket är enkelt oavsett om det är kalciumsulfat eller högdensitetsspån. Plattor kan även fås i specialmått om projektet kräver det. Beroende på egenskaper är en platta oftast belagd på undersidan med en aluminiumfolie eller en 0,5 mm plåt. Det ger bättre egenskaper gällande fukt och det förenklar håltagning samt ökar draglasten.

Exempel på plattor

Platta RT1
30KAL baksida gips/alumin,
HPL överst
Platta RT2
30KAV baksida gips/alumin,
PVC ytterst
Platta RT3
30KFL baksida gips/stål,
HPL överst

 

Platta RT4
KFV baksida gips/stål,
PVC ytterst
Platta RT5
LAL baksida spånskiva/alumin,
HPL överst
Platta RT6
LAV baksida spånskiva/alumin,
PVC överstParkett
Textil
Sten/klinker

 Gallerplatta


Gallerplatta 2


LuftflödesjusteringSpecifikationer

Vikt plattor

Platta av högdensitetsspån 600×600 vikt ca 12 kg
Platta av kalciumsulfat 600×600 vikt ca 22 kg

Material per kvadratmeter m2 (beräkna + ca 10% för inkap/anpassning)

Golvplattor 600×600 per m2 2,78 st (0.36 m2 / st)
Stödben per m2 3,3 st
Stringers/mellanbalk per m2 5,1

Standard belastning enligt EN 12825 / EN 13213

Punktlast vanligen 2 kN/kvadrattum
Utbredd last oftast 10 – 15 kN

Lasterna ovan är baserat på en uppskattning av de vanligaste golvtyperna. Belastningsegenskaperna kan höjas vid behov.

Installation

Ett installationsgolv monteras enkelt av en erfaren hantverkare. Det monteras mekaniskt vilket innebär att inga heta arbeten behövs. Golvet blir klart allteftersom det täcks med plattor och kan beträdas omedelbart.

Användningsområden

  • Datahallar/serverrum -en miljö där det är viktigt med logiska installationer och enkel tillgång till infrastruktur som nät och el.
  • Kontrollrum  – lokaler med mycket teknik och som ofta förändras över tid.
  • Kontorslokaler – ger en hög flexibilitet för moderna kontorsmiljöer.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisuppgift.